Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske

Auksjon torsdag 25. mai 2000 kl 20:00

Gamle Logen Store sal

Jorde, Lars (1865-1939)
Kveldsstemning ved middelalderkirke 1897

Olje på lerret
60x101
Signert og datert nede t.v.: Lars Jorde 97

Auksjonert torsdag 25. mai 2000 kl 20:00

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Tilslag NOK 155 000

LITTERATUR: Ole Rønning Johannesen: Lars Jorde, Lillehammer 1995.

Dette maleriet er typisk for ny-romantikken som var på høyden i norsk malerkunst i slutten av 1880-årene og i 1890-årene. Ny-romantikken kom som en reaksjon mot friluftsmaleriet med de mange solskinnsbilder som hadde hatt sitt gjennombrudd i norsk malerkunst i begynnelsen av 1880-årene. Mange kunstnere følte at kunsten igjen trengte et ettertankens preg. Man ville bort fra en "fotografering" av naturen, noe det rene, absolutte plein-air-maleriet jo lett går over til. S. 19. Man ville igjen over til en erindringens kunst. Stemningsmaleriet med sine kvelds- og natte-stemninger ble svaret, og Lars Jorde var blant dem som malte slike bilder med en egen intens glød. En eldre generasjon av malere møttes til det som skulle bli den berømte Fleskum-sommeren i 1886, mens en yngre generasjon av malere møttes til det som skulle bli den berømte Vågå-sommeren i 1894. Begge disse somrene står som høydepunkter i norsk ny-romantisk maleri. Lars Jorde var med på Vågå-sommeren. Han var med andre norske kunstnere bosatt på gården Sve i Gudbrandsdalen. Der var foruten ham, Oluf Wold-Torne, Thorvald Erichsen og Alfred Hauge. På Storvik gård bodde fire malerinner, Kris Laache, Alice Pihl, Ragnhild Hvalstad og Johanna Bugge. På Holbø gård bodde Halvdan Egedius og Kristen Holbø. Hver helg kom kunstnerne sammen denne sommeren og hygget seg og utvekslet erfaringer. Jorde malte flere stemningslandskaper med bølgende landskap i dype kveldstoner med en skarp avtegnet horisontlinje mot en lyst glødende aftenhimmel. Man kjenner mange bilder av Jorde som er bygget over samme lest fra denne første fasen i hans kunstneriske utvikling, så dette maleriet vi har med er et typisk eksempel på hans kunst i denne ny-romantiske tid. Bildet er jo ekstra romantisk med det gamle kulturlandskapet, de beitende fårene og den gamle middelalderkirken som avtegner seg mot horisonten. Antagelig er det Bø kirke i Telemark Jorde her har malt.
Lars Jorde reiste sammen med Halfdan Egedius til Bø i Telemark og oppholdt seg der hele sommeren 1896.