Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Klassisk

Auksjon tirsdag 26. mai 2020 kl 18:45

Våre lokaler, Online-auksjon

Visning 9. - 26. mai.

Hverdager 10:00 - 18:00. Lørdag og søndag 12:00 - 16:00.

Drikkekanne
Drikkekanne

Sølv
H: 16,5 cm.
Mester: Mouritz Hørbye, virksom i Xania 1761-1768.

Rokokko 1763. Fullstemplet. Mesterstempel; guardeinstempel: Jacob Andersen Møller, virksom 1745-1781; bystempel: Christiania 1763 og månedsstempel: Vektens tegn, 24.09.-23.10. Vekt: 920 gr.

Kannen har datering: "1764". Tre føtter, hver utformet som en skroll. Korpus drevet med akantusranker langs kanten nede og oppe, og i tre rocailler med utsparte felt på selve korpus. Utspart felt på den ene siden med våpenskjold med en kvinne med anker og fugl. (Symbol på håp, Spes på latin). På motstående side steilende løve med sverd. I utspart felt midt på foran, stiplet noe utydelig: "In Honorem Ufus Cantlari ...". (?) Lokket drevet langs kanten med rocailler, vinløv, druer, blomster og frukter, og i midten utformet med drivning som en medaljong med et landskapsmotiv i senter. Jekk utformet som et akantusblad. Rester av noe forgylling på utsiden, innvendig forgylt.

Auksjonert tirsdag 26. mai 2020 kl 18:45

Vurdering
NOK 80 000–100 000 USD 7 800–9 700 EUR 7 200–9 000

Tilslag NOK 75 000