Auksjon tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00
Tidemand, Adolph(1814-1876)
En spåkvinne spår to unge piker 1854

Olje på plate
21x19,5
Signert og datert nede t.v.: A Tidemand 54

Dietrichson nr. 434,435 eller 438; II, III eller IV.

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 210 000

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Adolph Tidemand hans Liv og hans Værker, Christiania 1878.

Tidemand har malt motivet med en spåkvinne og to unge piker fire ganger i årene 1854 og 1856. Han malte tre i 1854 og den utgaven vi har med er en av dem nr. 434, 435 eller nr. 438 i Dietrichsons fortegnelse over Tidemands bilder. Dette er et typisk folkelivsbilde i Tidemands oeuvre. Tidemand fikk sin utdannelse i Düsseldorf fra 1837 og han reiste i 1841 til Italia, hvor han malte sine første folkelivsbilder. Genremaleriet eller folkelivsmaleriet var begynt å bli svært populært i Europa og det var en allmenneuropeisk åndsstrømning det at man skulle finne tilbake til noe man så på som opprinnelig og ekte. Dette var under nasjonalstatenes emning og den nasjonalromantiske bevegelse hadde begynt å gjøre seg sterkt gjeldene. For Tidemand som nordmann førte det til at han foretok studiereiser inn over landet i Norge. Den norske bonde ble sett på som en som hadde bevart noe av det opprinnelige og som var den som kom nærmest Norges stolte fortid som selvstendig nasjon. Tidemands første studiereise var i 1843 og den førte ham fra Østlandet gjennom Gudbrandsdalen til Sogn og Hardanger. Denne reisen var svært viktig for det som skulle komme til å bli hans foretrukne motivkrets, det norske folkeliv. Det tok noen år før han fant frem til den billedtypen han ville bruke, men i 1854, da dette bildet ble malt, var hans folkelivsskildring fullt utviklet.