Auksjon onsdag 25. november 2020 kl 19:15
Thaulow, Frits(1847-1906)
Gateparti (Cavée Saint-Firmin, Montreuil-sur-Mer) 1894

Pastell på lerret
99x68
Signert og datert nede t.h.: Frits Thaulow 94.

Vurdering
NOK 170 000–200 000

Auksjonert onsdag 25. november 2020 kl 19:15

Tilslag NOK 160 000

LITTERATUR: Vidar Poulsson: Frits Thaulow En internasjonal maler, Oslo 2006, avbildet s. 16 og s. 61.

Under overskriften Tiden i Pas-de-Calais 1892-94 (Camiers, Etaples og Montreuil-sur-Mer) skriver Poulsson blant annet:

Etter at kunstneren var ferdig med sin separatutstilling i Stockholm, holdt sammen med Erik Wernskiold, var tiden inne til å innskipe seg til Frankrike. Det kan godt tenkes at han også overveiet London som oppholdssted og gjerne ville gjense Venezia med sin familie denne sommeren 1892. Litt tilfeldig havnet han i Camiers og besøkte snart Etaples, der det var et møtested for kunstnere fra ulike nasjoner i Hôtel Ioos. Snart fant han også frem til Montreuil-sur-Mer, som han falt fullstendig for og vendte tilbake til i 1893-94.

Thaulows malervirksomhet i 90-årene og senere går inn under den fortsatte landskapstradisjon på 1800-tallet som legger vekt på lokale miljøer med sin opprinnelige og interessante etnografiske elementer, men i forbindelse med sofistikerte kunstnergrupperinger som tiltrekkes av disse stedene, men ikke selv har sine røtter der.

I Montreuil-sur-Mer er Thaulow bosatt fra juni 1893 til mars 1894.

I Montreuil-sur-Mer setter han pris på ensomheten og det varierte utvalg av motiver. S. 15-16.

Dette motivet er lett gjenkjennelig fra postkort og viser en bratt gate innenfor bymuren, som heter "Cavée Saint-Firmin" og som Thaulow både har malt i utsnitt, som her, og som et større panorama, ... . En av de store romaner fra 1800-tallet, Victor Hugos "Les Misérables" (1862), henlegger et viktig opptrinn til dette stedet, Jean Valjeans samvittighetskrise etter å ha blitt borgermester i byen. Disse litterære assosiasjoner har nok vært et samtaletema etter at den danske dikteren Herman Bang slo seg ned i byen for selv å fullføre litterære verker. Frits skriver til Jonas Lie fra byen 16/2-1894 og takker på vegne av seg selv og Alexandra for Lies nye bok "Niobe" og sier: "Først leste vi den høit - saa læste vi den hver for os i den stille Fred og Ro som man bare finder i denne døde By". Han sier også at "Jeg skal gjøre en Omslagstegning til Herman Bangs Tine og var i den Anledning inde hos Din Forlægger i Paris". Han sier videre: "Jeg tænker paa mig selv - jeg har aldrig kunnet leve af mit Arbeide uden ved Frankrigs Hjælp. Jeg blir nok boende her jeg ligesaavel som Du".

Det finnes dermed holdepunkter for å anta at det i Thaulows estetiske resultater kan ligge visse litterære og som antydet i omtalen av neste bilde, kanskje også historiske forestillinger. S. 60.

I neste bilde i boken omtaler Poulsson et annet maleri med motiv fra Montreuil-sur-Mer, hvor Thaulow har brukt de gamle festningsmurene rundt byen som motiv.