Auksjon onsdag 25. november 2020 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinnene ved skjelettet

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 420x539 mm Motivet: 300x414 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch
Påtegnet av kunstneren med blyant nede t.h. (under passepartout): avant lettre

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1896
Woll 51 b) II.

Vurdering
NOK 200 000–250 000USD 21 800–27 300EUR 18 500–23 100

Auksjonert onsdag 25. november 2020 kl 18:00

Usolgt