Auksjon onsdag 25. november 2020 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Dagen derpå

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 325x456 mm Motivet: 194x278 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

1894
Woll 10.

Vurdering
NOK 300 000–400 000USD 21 800–32 700EUR 18 500–27 700

Auksjonert onsdag 25. november 2020 kl 18:00

Tilslag NOK 500 000