Auksjon onsdag 25. november 2020 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kyss

Radering trykket i svart på middels tykt hvitt papir
Arket: 445-446x333-336 mm Motivet: 345x276 mm
Usignert

1895
Woll 23.

Vurdering
NOK 700 000–900 000USD 76 400–98 200EUR 64 600–83 000

Auksjonert onsdag 25. november 2020 kl 18:00

Usolgt