Auksjon onsdag 25. november 2020 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Selvportrett med hatt I

Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 519x357 mm Motivet: 202x185 mm
Sekundær signatur med blyant nede t.h.: Edv Munch

1927
Woll 681.

Vurdering
NOK 70 000–90 000USD 7 600–9 800EUR 6 500–8 300

Auksjonert onsdag 25. november 2020 kl 18:00

Tilslag NOK 105 000