Auksjon onsdag 25. november 2020 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Mannshode

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 257x175 mm Motivet: 113x83 mm
Usignert

1906
Woll 277 c).

Trykket som originalradering i Curt Glaser: Edvard Munch, i 2000 eks. i 1918.
Se Appendiks V, Woll, s. 479.
Bok av Glaser 1917 medfølger.

Vurdering
NOK 15 000USD 1 600EUR 1 400

Auksjonert onsdag 25. november 2020 kl 18:00

Tilslag NOK 30 000