Auksjon onsdag 25. november 2020 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Selvportrett

Litografi trykket i svart på tynt japan papir
Arket: 457-459x315-323 mm Motivet: 454-458x315-323 mm
Signert med blyant nede t.h. på knokkelarmen: E Munch

1895
Woll 37 II.

Vurdering
NOK 700 000

Auksjonert onsdag 25. november 2020 kl 18:00

Tilslag NOK 700 000