Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske

Auksjon tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00

Store sal

Soot, Eyolf (1859-1928)
I lampelys 1885

Olje på lerret
125x97
Signert og datert nede t.v.: Eyolf Soot 1885

Auksjonert tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Tilslag NOK 320 000

LITTERATUR: Gerd Woll: "Soot, Eyolf", Norsk kunstnerleksikon, bind 3, Oslo 1986.

Eyolf Soot hadde mange kunstnere i sin familie. Hans mor var søster av pianistinnen Erika Lie Nissen og Thomasine Lie som var gift med sin fetter Jonas Lie. Jonas Lie er jo en av "de fire store" forfatterne fra slutten av 1800-tallet i norsk litteratur, Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie, og han skrev blant annet den meget populære romanen om livet på en embetsgård i 1840-årene, "Familjen paa Gilje" som kom ut i 1883, mesterlig illustrert av Erik Werenskiold. Eyolf Soot interesserte seg også for å male bilder til sin onkels romaner, og han malte et bilde til romanen "Livsslaven" og dette store bildet til "Familien på Gilje" som er omtalt i Norsk kunstnerleksikon: Vinteren 1884/85 leide Soot atelier i Kristiania sammen med Sven Jørgensen, og arbeidet bl.a.intenst på et nytt maleri med motiv fra en av Jonas Lies bøker. Denne gang var det "Familien på Gilje", og motivet viser en mann som kikker inn gjennom vinduet til stuen hvor en kvinne er i ferd med å tenne lampen. En samtidig avisartikkel beskriver hvordan Soot hadde arrangert deler av atelieret som en passende kulisse for dette opptrinnet. Som modell for mannen, Grip, hadde han skuespilleren Hammer, som i motsetning til en vanlig modell også kunne "indforlive sig selv helt i Situationen og give sin Forstaaelse Form ikke alene i Stilling, men i Ansigtsudtryk, Minespil, Stemning." Bildet ble sendt til Verdensutstillingen i Antwerpen samme år, og beskrives som meget mørkt. S. 630. Eyolf Soot var gjennom hele sin karriere interessert i å male kontrasten mellom lys og mørke. I dette maleriet er kontrasten sterk mellom mørket ute hvor mannen står og lyset inne der kvinnen blir opplyst av det kunstige lyset fra lampen. I andre bilder av Soot kan det være det skarpe lyset ute som står i kontrast til et mørkt interiør. Denne kontrastvirkningen arbeidet Eyolf Soot mange ganger med i sine bilder. Senere i hans karriere skulle hans dypstemte koloritt lysne betraktelig i tråd med den generelle utvikling i norsk kunst.