Auksjon onsdag 24. februar 2021 kl 12:00
Bok
Bok om Chaplin 1985

Signert og datert inni: Teigen Stockholm Sept. 85.

Forfatter David Robinson: Chaplin His Life & Art. London 1985.
Boken hadde fast plass på Teigens flygel.
Kaffeflekk, noe slitt smussomslag.

Vurdering

Auksjonert onsdag 24. februar 2021 kl 12:00

Tilslag NOK 3 100