Auksjon onsdag 24. februar 2021 kl 12:00
Bandfoto
Prima Vera

Fotografi
8x12,5

Jahn Teigen, Herodes Falsk og Tom Mathisen.

Vurdering

Auksjonert onsdag 24. februar 2021 kl 12:00

Tilslag NOK 2 100