Auksjon onsdag 24. februar 2021 kl 12:00
Bandfoto
Arman Sumpe, Jahn Teigen med bandmedlemmer på scenen

Fotografi
13,5x17

Jahn Teigen sittende i forgrunnen med 7 personer stående i bakgrunnen.

Vurdering

Auksjonert onsdag 24. februar 2021 kl 12:00

Tilslag NOK 900