Auksjon torsdag 27. mai 2021 kl 18:00
Dahl, Johan Christian(1788-1857)
Fra Kullen i Sverige 1818

Olje på plate
28x44,5
Signert og datert nede t.h.: JDahl 1818.

Lødrup Bang 117.

Utstilt:

Første utstilling av norske kunstnere, Calmeyergaarden, Christiania og København 1818, kat.nr. 19. Nasjonalgalleriet/Statens Museum for Kunst, "Dahl og Danmark", Oslo og København 1973, kat.nr 29. Nasjonalgalleriet, "Johan Christian Dahl 1788-1857", Jubileumsutstilling Nasjonalgalleriet 27. februar-1. mai og Bergen Billedgalleri 19. mai-3. juli 1988, uten kat.nr.

Vurdering
NOK 300 000–400 000USD 36 100–48 100EUR 29 400–39 200

Auksjonert torsdag 27. mai 2021 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Knut Ormhaug: «Det romantiske landskapet» og «Dahls naturvei» og «Dahl og akademiet i Dresden», utstillingskatalog J.C. Dahl - Naturens kraft, Kode 2018.

«… i København-årene knyttet (han) seg til en dansk og europeisk landskapstradisjon som krevde større teknisk dyktighet og et større følelsesmessig engasjement i naturskildringene». Knut Ormhaug, s. 39.

Da Dahl kom til Dresden i 1818, møtte han studenter som «var opptatt av den sanne, enkle og direkte naturoppfattelse som romantikerne søkte.» Ibid, s. 58.

Og, Dahl ble hyllet for å vise «ansatser til en ny sannhet og en ny vitalitet» i sine bilder. Han viste en vei til å komme «nærmere innpå naturen» enn før. Ibid, s. 58.