Auksjon tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00
Waksvik, Skule(1927-2018)
Sel

Bronse
H: 12 cm. L: 28 cm. B: 14 cm.
Signert på plinten: Skule W

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00

Tilslag NOK 18 000

LITTERATUR: Norsk kunstnerleksikon, Nkl.

Arvid Møller: «Skule Waksvik Skulpturer gjennom 60 år», Oslo 2007.

Skule Waksvik fikk sin utdannelse hos Per Hurum og ved Kunstakademiet under Per Palle Storm. "Han kom til å videreføre mellomkrigstidens dekorative skulpturtradisjon, uten at han dermed kan regnes som en konservativ kunstner." Nkl.

"Når Waksvik modellerte dyreskulpturene, orienterte han seg frem til det ideelle krysningspunktet mellom forenklet form og realistisk gjengivelse. Han greide å tilføre skulpturene den rette geometriske enkelhet og tyngde i slekt med gammel egyptisk kunst." Nkl.

"Den oppgaven Waksvik synes å ha stilt seg, innebærer at han presenterer de utvalgte dyrene i statisk ro eller i kontrollert bevegelse, slik at skulpturenes formale kvaliteter, som symmetri og variasjon innenfor en definert helhet, trer klart og konsentrert frem. Konkave og konvekse partier, samt masse og konstruksjon er viktige elementer i Waksviks skulpturer." Nkl.

«Pingviner og seler har stor og enkel form som nærmer seg idealet for god form; egget. Derfor har pingvinene og selene inspirert meg til mange skulpturer.» Skule Waksvik i Møller, s. 40.

«Alt må ikke være matnyttig. Noe skal bare være vakkert.» Skule Waksvik, Møller, s. 70.

«Hans skulpturer skal ikke forveksles med naturen, men være en syntese av den.» Ivar P. Jessen, gallerieier på Eidsvoll, Møller, s. 138.

«Skule Waksviks arbeider er alle resultatet av en formens lutringsprosess, av en konsentrasjon omkring hovedformene, av en bevisst og kyndig formdisiplin. Men trass i denne strenge formens skole har aldri Waksvik tapt naturen av syne, og det er disse egenskaper som gjør hans arbeider så spill levende, så uttrykksfulle og så besjelet.» Ole Rønning Johannessen, kunsthistoriker, Bergens Tidende, Møller, s. 140.