Auksjon tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00
Krohg, Christian(1852-1925)
Portrett av Barbra Ihlen Larssen

Olje på plate
87x85
Signert nede t.v.: C Krohg

Påtegnet med spørsmålstegn på baksiden av platen: Barbra Larssen? Påtegnet på baksiden av rammen: Tilh. Professor Krohg.

Vurdering
NOK 80 000

Auksjonert tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 70 000

LITTERATUR: Oscar Thue: Christian Krohgs portretter, Oslo 1971, kat.nr. 393.
Oscar Thue (Red. Knut Berg): Christian Krohg, Oslo 1997.

Portrettene utgjør en meget stor og viktig del av Krohgs produksjon. De malte portrettene kan inndeles i to hovedgrupper. Det er for det første skildringene av familien, kunstnerkamerater og andre venner, ofte spontane, uhøytidelige ting. Disse arbeidene er ofte av høy kunstnerisk kvalitet. Den andre hovedgruppen er de mange bestillingsarbeidene og representasjonsportrettene. Disse portrettbestillingene, som etter hvert ble en av Krohgs sikreste inntekstkilder, er for en stor del av ujevn kvalitet…Hele Christian Krohgs virke er preget av hans intense opptatthet av mennesket. Når han stod overfor en person for første gang, ble han alltid nysgjerrig. Han hadde en uutslukkelig trang til å få vite mest mulig om vedkommende og forsøkte å leve seg inn i hvordan han eller hun følte og tenkte. Det er denne egenskapen som gjør ham til en av våre mest fremragende portrettmalere. Krohg hadde en usvikelig sans for det karakteristiske ved modellen…Han var en mester til å få frem de små eiendommeligheter i minespill, bevegelser, gestus og holdning. Et bilde som skulle ha sannhet og liv, måtte ikke virke komponert, snarere illudere som et tilfeldig utsnitt av virkeligheten. Det vakkert avrundede og avbalanserte interesserte ham mindre enn det overraskende, det friske og umiddelbare. Thue, 1997, s. 130-132. Dette portrettet av Barbara Ihlen Larssen er antagelig malt i 1921. Barbara Ihlen Larssen var født Sommerfelt og levde fra 1853 til 1926. Hun var sangerinne og sangpedagog, og hun drev i en årrekke Gabelshus Pensjonat. Krohgs portrettkunst kommer her til sin rett ved at damen, som fyller nesten hele billedflaten, og som er sett rett en face, ikke virker verken tung, oppstilt eller kjedelig. Han evner å gi oss inntrykk av at han har grepet et øyeblikks oppmerksomhet fra damen, i neste øyeblikk ville hun antagelig være på vei videre, og dette snapshot-aktige gjør bildet levende. Krohg har gitt henne et sympatisk preg ved hennes spillevende øyne, og hennes inntagende smil. Hun virker oppriktig interessert i dette tilsynelatende første møtet. Dette ser ut til å være en dame som har levet et interessant og innholdsrikt liv, og som slett ikke har resignert, men tvertimot fremdeles har livsappetitt.