Auksjon torsdag 27. mai 2021 kl 18:00
Slaattelid, Mari(1960-)
N.Y. 2010

Olje på plate
120x101
Signert, datert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden av platen: Mari Slaatelid 2010 "N.Y"

Vurdering
NOK 70 000–90 000USD 8 400–10 800EUR 6 900–8 800

Auksjonert torsdag 27. mai 2021 kl 18:00

Tilslag NOK 74 000