Auksjon tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)
Komposisjon 1967

Serigrafi
Lysmål: 29x29, Motivet: 27x27
Signert og datert nede t.h.: Gunnar S. Gundersen -67.

Påtegnet nede t.v.: Serigrafi prövetrykk.

Vurdering
NOK 6 000–8 000

Auksjonert tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00

Tilslag NOK 16 000