Auksjon tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00
Widerberg, Frans(1934-2017)
Mappe "Jord-Liv-Himmel" av Stein Mehren/Frans Widerberg

Litografi
Arket: 40x59,5
Signert av Frans Widerberg og Stein Mehren på frontblad med nummerering 91/100. Alle ark signert og nummerert FW og SM og 91/100.

Mappen inneholder 10 sort/hvitt litografier hvor Stein Mehrens dikt er påtrykket i rødt. De 10 fargelitografiene som mappen også inneholdt, er rammet inn.

Se Pedersen, Frans Widerbergs grafikk 498-517.

Vurdering
NOK 6 000–8 000

Auksjonert tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00

Tilslag NOK 5 000