Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne

Auksjon torsdag 7. juni 2001 kl 18:00

Store Sal

Sørensen, Henrik (1882-1962)
Gutt i interiør 1917

Olje på lerret
70x60
Signer og datert nede t.v.: HS 17

Signert og påtegnet med noe utydelig tittel på baksiden, på blindrammen: Henrik Sørensen: Ottar venter (?)

UTSTILT:

Kunstnerforbundet, Oslo 195?, kat.nr. 27.

Auksjonert torsdag 7. juni 2001 kl 18:00

Vurdering
NOK 100 000

Tilslag NOK 125 000

Henrik Sørensen var elev av Henri Matisse fra 1908 til 1910. Han lot seg inspirere av mesteren, og særlig i hans sene fase med en mer klassiserende stil med fast kontur og klar form. Han lot seg også inspirere av andre malere som Cézanne, Degas og van Gogh. I dette maleriet Gutt i interiør fra 1917 synes det franske forbilde å være dominerende. Henrik Sørensen har foruten kraftige konturer også benyttet seg av store fargeflater. Fargene med sine fine valører kan synes å ha sine forutsetninger hos en maler som Cézanne. Komposisjonen er også "moderne" fransk i det at Sørensen skaper dybde i bildet ved bruk av vinklene i interiøret med dør, bord og vindu, og ved å forskyve planene i forhold til hverandre i flaten, uten bruk av tradisjonelt perspektiv.