Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Dr. Daniel Jacobson

Litografi trykket i svart på tykt gulhvitt papir med en gulbrun tone i tillegg
Arket: 647x480 mm, Motivet inkludert tonplate: 549x347 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

1908-09
Woll 303 B.

Påtegnet antagelig av kunstneren med blyant nede t.v.: "Professor Jacobson", likeledes på tysk nede t.h.: "sehr seltener alter Abdruck" (svært sjeldent, gammelt eksemplar).

Vurdering
NOK 60 000–80 000USD 6 700–8 900EUR 6 000–7 900

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Usolgt