Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Badende kvinner

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 290x388 mm Motivet: 210x312 mm
Signert med blyant nede t.h.: E. Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1895
Woll 18 b).

Vurdering
NOK 100 000–150 000USD 11 200–16 700EUR 9 900–14 900

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 90 000