Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Bordellpike

Radering trykket i svart på tykt hvitt japanpapir
Arket: 442x312 mm Motivet: 235x170 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1904
Woll 247.

Vurdering
NOK 50 000–70 000USD 5 600–7 800EUR 5 000–7 000

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 80 000