Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Stormen

Tresnitt trykket i svart på tynt gråhvitt papir
Arket: 254-257x360-365 mm Motivet: 217x328 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med blyant, antagelig av kunstneren, noe utydelig nede t.v.: Stormen

1908-09
Woll 371.

Vurdering
NOK 150 000–200 000USD 16 700–22 300EUR 14 900–19 900

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 250 000