Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Norsk landskap

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 182x228 mm Motivet: 105x150 mm
Usignert

1908
Woll 298.

Bibliofilutgave. Trykket som originalradering i Hermann Strucks bok: "Die Kunst des Radierens", Berlin 1908. Boken av Struck, som inneholdt denne raderingen, medfølger.

Vurdering
NOK 15 000–20 000USD 1 700–2 200EUR 1 500–2 000

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 18 500