Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Norsk landskap

Radering trykket i svart på tynt gulhvitt papir
Arket: 269x390 mm Motivet: 105x150 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

Påtegnet med blyant nede t.v.: 16-30

1908
Woll 298.

Vurdering
NOK 25 000–30 000USD 2 800–3 300EUR 2 500–3 000

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 70 000