Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Mannshode

Radering trykket i svart på middels tykt hvitt papir
Arket: 248x180 mm Motivet: 113x83 mm
Usignert

1906
Woll 277 c).

Bibliofilutgave. Trykket som originalradering i Curt Glaser: Edvard Munch, Berlin 1917, i 2000 eks.
Se Appendiks V, Woll, s. 479.
Boken av Glaser fra 1917, som inneholdt denne raderingen, medfølger.

Vurdering
NOK 10 000–15 000USD 1 100–1 700EUR 1 000–1 500

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 19 000