Auksjon fredag 19. november 2021 kl 10:00
Kleiva, Per(1933-2017)
Etterpå er det for seint 1980

Serigrafi
Arket: 70x82, Motivet: 69,5x58
Signert og datert nede t.h.: Per Kleiva -80

Påtegnet nede t.v.: serigrafi
Påtegnet med tittel nede t.v.: ... etterpå, er det for seint
Noe utydelig nummertet nede t.v.: 77/200?

Vurdering
NOK 8 000–10 000

Auksjonert fredag 19. november 2021 kl 10:00

Tilslag NOK 15 500