Auksjon onsdag 24. november 2021 kl 18:00
Moe, Marius(1972-)
Avoine en aôut

Olje på lerret
39x51
Signert nede t.v.: M Moe

Selges til inntekt for Villa SULT.
Kun 5% omkostninger på tilslaget (Kunstavgift).

Signert og påtegnet med tittel av kunstneren på fransk på baksiden, på blindrammen: Marius Moe Avoine en aôut (Havre i august).

Marius S. Moe har utdannelse som elev av maleren Patrick Huse 1994; Statens Kunstakademi, Oslo 1994-1999; Repin Statlige Russiske Kunstakademi, St. Petersburg, Russland 1996-1997 og som mesterstudent, Statens Kunstakademi, Oslo 2002-2003.
Han har hatt 8 separatutstillinger og deltatt på 21 kollektivutstillinger. Han har hatt utsmykningsoppdrag for Royal Caribbean Cruise Line og Radisson Seven Seas Cruises. Han er innkjøpt av Equinors (Statoils) kunstsamlinger i 2005 og Equinors kunstsamlinger i 2018.

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert onsdag 24. november 2021 kl 18:00

Tilslag NOK 20 000

LITTERATUR: Marius S. Moe, fra kunstnerens egne opptegnelser.

Kunstneren Marius Moe beskriver seg selv som en "realistisk, figurativ billedkunstner, med et noe klassisk temperament". Han arbeider for det meste med oljemaleri, men tegner og arbeider også med grafikk. Når det gjelder oljemaleri, har Marius Moe for det meste arbeidet med landskapsmaleri. Særlig har han interessert seg for kulturlandskapet med sine åkere kantet av krattskog, hvor menneskene har dyrket, blant annet hvete, i hundrevis, for ikke å si tusenvis av år. Landskapet med, som kunstneren uttrykker det, "dets nærmest uendelige variasjoner av fargeflater og linjespill", er til stadig inspirasjon for kunstneren som arbeider direkte ute i naturen, etter fotografi eller etter sin hukommelse. Han lar seg også inspirere av den klassiske malertradisjonen, hvor et pastoralt landskap ofte dannet bakgrunn og omgivelser for å fortelle en historie. Marius Moe vil gjerne oppnå det samme med sine malerier, de må gjerne oppfattes som scener der noe har hendt eller kommer til å hende.