Auksjon torsdag 2. juni 2022 kl 18:00
Kleiva, Per(1933-2017)
Den uverkelege verkelegheit kan i teorien kanskje vera like verkeleg som den verkelege verkelegheit 1965

Olje på lerret
135x150
Signert og datert nede t.h.: Per Kleiva -65

Signert og påtegnet med tittel med store bokstaver av kunstneren på baksiden, på blindrammen (to bokstaver mangler i det siste ordet): Den uverkelege verkelegheit kan i teorien kanskje vera like verkeleg som den verkelege verkegheit.

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Oslo 1965, kat.nr. 29.

Vurdering
NOK 120 000–150 000

Auksjonert torsdag 2. juni 2022 kl 18:00

Tilslag NOK 150 000