Auksjon onsdag 1. juni 2022 kl 10:00
Tobiasse, Théo(1927-2012)
Mot hvilken verden blir jeg ledet?

Litografi
Lysmål: 53,5x72, Motivet: 51x69
Signert nede t.h.: Th. Tobiasse

Nummerert nede t.v.: 61/150
Påtegnet med tittel på fransk i trykket: Vers quel monde suis je entraîne?

Vurdering
NOK 3 000–4 000

Auksjonert onsdag 1. juni 2022 kl 10:00

Tilslag NOK 1 000