Auksjon onsdag 1. juni 2022 kl 10:00
Tobiasse, Théo(1927-2012)
En kvinne kom til meg fra et annet liv

Litografi
Lysmål: 52x74, Motivet: 50x72
Signert nede t.h.: Th. Tobiasse

Nummerert nede t.v.: 61/150
Påtegnet med tittel på fransk i trykket: une femme est venue a moi depuis les bords d'une autre vie

Vurdering
NOK 3 000–4 000

Auksjonert onsdag 1. juni 2022 kl 10:00

Tilslag NOK 1 000