Auksjon onsdag 1. juni 2022 kl 10:00
Sitter, Inger(1929-2015)
Uten tittel

Serigrafi
Arket: 50x67,5, Motivet: 34x52
Signert nede t.h.: Inger Sitter

Påtegnet nede t.v.: E. A

Inger Sitter, Grafikk - Oeuvrekatalog nr. 70

Uinnrammet.

Vurdering
NOK 5 000–7 000

Auksjonert onsdag 1. juni 2022 kl 10:00

Tilslag NOK 5 200