Auksjon torsdag 2. juni 2022 kl 18:00
Rose, Knut(1936-2002)
Neste offer 1984

Olje på lerret
160x132
Signert nede t.v.: Knut Rose

Signert, datert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden av lerretet.

CMB 84.3.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert torsdag 2. juni 2022 kl 18:00

Tilslag NOK 120 000