Auksjon onsdag 1. juni 2022 kl 10:00
Sitter, Inger(1929-2015)
Uten tittel

Fargelitografi
Arket: 69x52
Signert nede t.h.: Inger Sitter

Påtegnet nede t.v.: "Særtrykk"

En del av et diptykon

Inger Sitter, Grafikk - Oeuvrekatalog nr. 190.

Auksjonert onsdag 1. juni 2022 kl 10:00

Vurdering
NOK 10 000–12 000

Usolgt