Auksjon onsdag 1. juni 2022 kl 10:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Mannshode

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 25x18,5 Motivet: 11x8,5
Usignert

Bibliofilutgave.
1906
Woll 277 c).

Trykket som originalradering i Curt Glaser: Edvard Munch, i 2000 eks. i 1918.
Se Appendiks V, Woll, s. 479.

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Auksjonert onsdag 1. juni 2022 kl 10:00

Tilslag NOK 16 000