Auksjon onsdag 1. juni 2022 kl 10:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Norsk landskap

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 18,2x22,8 Motivet: 10,5x15
Usignert

1908
Woll 298 III.
Bibliofilutgave. Trykket som originalradering i Hermann Strucks bok: "Die Kunst des Radierens", Berlin 1908. Silkepapiret som lå foran trykket i boken er beholdt, brettet inn på verso, med trykket tekst: "Edvard Munch Landschaft Originalradierung".

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert onsdag 1. juni 2022 kl 10:00

Tilslag NOK 11 500