Auksjon tirsdag 29. november 2022 kl 18:00
Karsten, Ludvig(1876-1926)
Interiør med sofa og stol 1918

Olje på lerret
36x42
Signert og datert oppe t.v.: Karsten -18

Vurdering
NOK 250 000–350 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2022 kl 18:00

Tilslag NOK 400 000

Ludvig Karsten og det intime motivet

Maleriets størrelse og utsnitt kan antyde at dette er en studie, men da Ludvig Karsten ofte eksperimenterte med sine interiørmotiver, kan Interiør med sofa og stol like gjerne vært tenkt som et selvstendig motiv. Motivet viser et interiør som bærer sterke likheter til andre interiører som Ludvig Karsten malte i perioden 1917-1920. Både biedermeiersofaen og karmstolen kan vi kjenne igjen fra I sofaen (1917), Alise i sofaen (1917), Akt i sofa (1919) og I tanker(1920). Rommets blå vegger er også gjennomgående i alle disse motivene, noe som kan vitne om at Karsten har brukt samme hjem som utgangspunkt for disse maleriene.

Med Interiør med sofa og stol får vi bekreftet hvordan Karsten i store deler av sin kunstpraksis benyttet seg av det hjemmets interiør som et sted for å utforske fargen og strøkets muligheter. Dette motivet er preget av penselstrøk som veksler mellom det helt formfaste og oppløste. Resultatet er et dynamisk motiv som både representerer Karstens sterke sans for farge og form, så vel som en tydelig emosjonell forankring i det private og intime livet. Det tilfeldige og fotografiske utsnittet gir motivet en studiepreget karakter, som er typisk for den ny-impresjonistiske gruppen som Karsten tilhørte. Maleriets perspektiv forsterker opplevelsen av å selv være tilstede i interiøret, og resultatet er et intimt og intuitivt motiv som i stor grad resonnerer til vårt emosjonelle og familiære forhold til egne omgivelser.

Norsk kunsthistorie har fremhevet Karsten som en fargens mester, men ser vi på hans kunstneriske produksjon, kan vi også avdekke en kunstner med et unikt blikk på den private sfæren. Tidligere museumsdirektør ved Nasjonalgalleriet og Karstens samtidige støttespiller Jens Thiis, trekker frem hans intime motiver som noe av hans bedre kunst: «Men jeg erkjender aapent at jeg setter Karstens kunstnerevne høiere, naar han bevegær sig indenfor et mere begrænset omraade og nøier sig med et intimere format.» (Thiis, «Malerkunsten i det 19. og 20. Aarhundrede», 1927)

I Interiør med sofa og sol kan vi oppleve Karsten som intimist på to plan; både i idéen om hjemmet som motivkrets og om maleriets intime størrelsesformat som trekker oss tett inn.

Luisa Aubert, MA Kunsthistorie.