Auksjon lørdag 10. desember 2022 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
To mennesker. De ensomme

Radering trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 310x445 mm Motivet: 154x214 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1894
Woll 13.

Vurdering
NOK 400 000–600 000

Auksjonert lørdag 10. desember 2022 kl 15:00

Tilslag NOK 460 000