Auksjon lørdag 10. desember 2022 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Pubertet

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 487x367 mm Motivet: 188x150 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1902
Woll 186.

Vurdering
NOK 300 000–500 000

Auksjonert lørdag 10. desember 2022 kl 15:00

Tilslag NOK 275 000