Auksjon lørdag 10. desember 2022 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
To mennesker

Litografi trykket i rødbrunt på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 905x735 mm Motivet: 630x595 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Påtegnet, antagelig av kunstneren, med blyant nede t.h.: No 27
Påtegnet på lapp på baksiden av innrammingen: "Gitt av Edvard Munch til Finlands og Norges Røde Kors i 1939".

1920
Woll 659 b).

Vurdering
NOK 400 000–600 000

Auksjonert lørdag 10. desember 2022 kl 15:00

Usolgt