Auksjon lørdag 10. desember 2022 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Munch og direktør Ludvig Didrichsen (1916)

Litografi trykket i svart på middels tynt, riflet papir
Arket: 740x565 mm, Motivet: 625x510 mm
Usignert

Ludvig Didrichsen var innehaver av trykkeriet Halvorsen & Larsen.

Woll 566 B: Utsnitt som bare viser direktør Didrichsen. Utsnittene varierer noe på de enkelte trykk.

Vurdering
NOK 50 000–70 000

Auksjonert lørdag 10. desember 2022 kl 15:00

Usolgt