Auksjon lørdag 10. desember 2022 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Munch og direktør Ludvig Didrichsen

Litografi trykket i svart på middels tynt, riflet papir
Arket: 740x565 mm Motivet: 625x510 mm
Usignert

1916
Woll 566 B: Utsnitt som bare viser direktør Didrichsen. Utsnittene varierer noe på de enkelte trykk.

Vurdering
NOK 50 000–70 000

Auksjonert lørdag 10. desember 2022 kl 15:00

Usolgt

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch Samlede grafiske verk, Oslo 2012, kat.nr. 566 B.

Ludvig Didrichsen var innehaver av trykkeriet Halvorsen & Larsen, hvor den danske litografen Anton Peder Nielsen var overtrykker i 1916. Antakelig er det ham vi ser i ferd med å trykke i bakgrunnen, midt imellom Munch og Didrichsen. S. 368.

Dette gjelder 566 A, hvor hele motivet er trykket.