Auksjon lørdag 10. desember 2022 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Norsk landskap

Radering trykket i svart på tynt riflet gulhvitt papir
Arket: 178x229 mm Motivet: 105x150 mm
Usignert

1908
Woll 298.

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Auksjonert lørdag 10. desember 2022 kl 15:00

Tilslag NOK 9 000