Auksjon lørdag 10. desember 2022 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Mannshode

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 250x185 mm Motivet: 110x85 mm
Usignert

1906
Woll 277 c).

Bibliofilutgave. Trykket som originalradering i Curt Glaser: Edvard Munch, Berlin 1918, i 2000 eks.
Se Appendiks V, Woll, s. 479.

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert lørdag 10. desember 2022 kl 15:00

Tilslag NOK 12 000