Auksjon tirsdag 29. november 2022 kl 18:00
Lerche, Vincent Stoltenberg(1837-1892)
En munk og to menn i interiør 1885

Olje på lerret
38,5x46
Signert og datert nede t.v.: Vinc St. Lerche dsf. 85

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2022 kl 18:00

Tilslag NOK 30 000