Auksjon tirsdag 29. november 2022 kl 18:00
Balke, Peder(1804-1887)
Fra Nordkapp

Olje på papir, oppklebet på plate
150x162
Usignert

Veggpanel fra Presterød gård, Tønsberg, ca. 1860.

Vurdering
NOK 3 000 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2022 kl 18:00

Tilslag NOK 2 500 000

LITTERATUR: Dr. philos. Knut Ljøgodt: "Landskap fra Nord-Norge", ca. 1860, The Gundersen Collection.

Øyvind Kirsebom Strandman: Presterød gård 1616-2017.

Nkl.no og Snl.no.

Dette store maleriet "Fra Nordkapp" har vært ett av åtte malerier i storsalen på Presterød gård i Tønsberg. I 1847 hadde kammerherre Nicolai Krog Oscar von Munthe av Morgenstierne (1822-1908) kjøpt gården. Kammerherren var opptatt av sin sønns kunstneriske evner og tilkalte Balke som læremester. Peder Balke skal ha oppholdt seg en tid som gjest på gården omkring 1860, og han fikk da oppdraget med utsmykningen av storsalen.

Det har vært flere eiere på Presterød gård. Birger Martin Kirsebom (1863-1938) kjøpte gården i 1914. Gården gikk i arv i denne familien i fire generasjoner til siste eier solgte i 2017. Hovedhuset ble revet i 1963 og erstattet av to våningshus. Det er nå 4 boligblokker på det som en gang var Presterød gård. Men, maleriene ble tatt ned i 1963, konservert av riksantikvaren og tatt vare på av familien. 2 av dem er i dag i The Gundersen Collection, 1 er i Haugar Vestfold Kunstmuseum og 1 i Harmonien i Tønsberg. 4 av arbeidene er fremdeles i familiens eie, og dette "Fra Nordkapp" er ett av dem.

Peder Balke hadde fått anledning til å besøke Nord-Norge i 1832, noe som kom til å prege hans motivvalg gjennom alle år siden.

Peder Balke var kjent for sine utsmykninger av storgårder. Som det står i Nkl.no:

Fra St. Hans 1833 til over vinteren 1834 hadde Balke oppholdt seg på Toten. I denne tiden dekorerte han stuene på storgårdene Dyhren (brent 1978), Rognstad, Billerud og Vestre Balke med landskaper og panoramaer, bredt og flytende malt direkte på panelet. Dels er det hjemlige motiver av selve gårdene med omgivelser, dels mer fantasifulle skogs- og fossebilder, men særlig motiver fra Nord-Norge.

Motivet "Fra Nordkapp" er slående i sin virkning, der kunstneren lar oss se den majestetiske klippen der den reiser seg på ett av de nordligste punktene i Norge. Man tror nesten ikke den er virkelig, men det er den, klippen reiser seg 307 meter rett opp. I dag reiser man til Nordkapp-platået og ser ned i havet, den gangen Balke reiste synes det å ha vært små robåter man benyttet innunder klippen, hvis været tillot det. Det ga nok et enda mer mektig inntrykk. Balke har med sine versjoner av "Fra Nordkapp" skapt noe av det ypperste vi har i norsk høyromantikk.

Som det står i Snl: De voldsomme inntrykkene fra en reise i Nordland og Finnmark i 1832 bearbeidet han i de følgende år, med et malerisk høydepunkt i 1860-årene, i visjonære naturscenerier med en sterk dramatisk nerve og utført i en begrenset fargeskala med en teknisk virtuositet av utpreget dekorativ karakter.