Auksjon tirsdag 29. november 2022 kl 18:00
Baade, Knud(1808-1879)
Vinter 1834

Olje på sinkplate
25,5x35,5
Signert og datert nede t.v.: KBaade. 1834.

Utstilt:

Jubilæumsutstillingen 1914, kat.nr. 16 med tittel "Vinter", avbildet i katalogen s. 1 med eiers navn oppført: Frk. Nicolaysen, Lysekloster, Bergen.

Proveniens:

Godseier (Prorietær) Henrik Henriksen Formann (1800-1871), Lysekloster ved Bergen. Hans søsters, Johanne Cathrine Nagells (1799-1860), barn. Henriette Formann Nagell og videre nedarvet i familien.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2022 kl 18:00

Tilslag NOK 130 000

Atten år gammel, i 1826, kom Knud Baade til Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, der han ble elev av Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853). CW Eckersberg oppfordret sine studenter til å male etter naturen. CW Eckersberg hører til dansk gullaldermaleri. Han malte i en nøkternt observerende, klassiserende stil under den begynnende romantikk.

Knud Baade malte portretter, interiører og historiske motiver på denne tiden.

Da faren Andreas Baade i 1831 ble utnevnt til sorenskriver i Indre Sogn fulgte Knud med familien til det nye hjemmet i Solvorn ved Lustrafjorden, og den storslåtte naturen der gjorde et så sterkt inntrykk at han forlot portrettmaleriet og isteden konsentrerte seg om landskapsmaleriet. Landskapsbildene fra denne tiden i Sogn er preget av dansk naturalistisk klassisisme i denne tiden under tidlig romantikk. Han maler i en nøkternt, observerende stil, men med tendenser til idealisering, det man kan kalle med en forskjønnende tendens.

Skiftet til landskapsmaleri ble også påvirket av en reise i 1834 til Trondheim og Nordland. En venn tilbød ham en fri tur til Trondheim og opphold der. I Trondheim traff han en sjøkaptein som skulle på oppmålingsoppdrag i Nordland, og som gjerne ville ha med Baade som reiseselskap. Reisen ga rik næring til Baades kunstneriske fantasi.

Dette maleriet fra 1834 må antagelig være fra denne reisen. Det er sannsynlig at han og hans følge har reist over et fjellpass hvor det var sne. Det ville være interessant å vite når turen til Nordland ble foretatt. Kan det ha vært om våren? Det var ikke vanlig på denne tiden for kunstnere å bevege seg inn i landet om vinteren. De reiste alltid på studieturer om sommeren, kanskje også vår og høst, men ikke om vinteren.

I året dette maleriet er malt, i 1834, traff Knud Baade i Sogn sin da allerede berømte landsmann, maleren Johan Christian Dahl, da han var på sin andre, av fem, Norges-reiser. Dahl reiste alltid på sine Norges-reiser om sommeren, så Baade må ha vært i Sogn denne sommeren, i hvert fall deler av den. Dahl var blitt professor i landskapsmaleri på akademiet i Dresden i 1824. Knud Baade kom til å følge Dahls råd om å komme til Dresden for å studere, og han var Dahls elev i to perioder fra 1836 til 1839, og fra 1843 til 1845. Senere kom han til å bosette seg permanent og livet ut i München.