Auksjon tirsdag 29. november 2022 kl 18:00
Thaulow, Frits(1847-1906)
Marmorporten (Fra Bergues)

Olje på lerret
65x81
Signert nede t.h.: Frits Thaulow.

Original ramme. Lapp på baksiden av rammen: "Galerie Georges Petit, 8, Rue de Sèze, Paris, exposition, Frits Thaulow, 5-31 Janvier 1917, ...Montaignac".

Georges Petit, en av Thaulows kunsthandlere, holdt en utstilling over kunstnerens bilder i 1917. Som det fremgår av teksten av Vidar Poulsson, og som herved kan dokumenteres på lappen, var en annen av Thaulows kunsthandlere, I. Montaignac, i besittelse av maleriet på dette tidspunktet.

Georges Petit (1856-1920) var en av Thaulows mest kjente kunsthandlere. Utstillingen som ble holdt i 1917 hadde ingen katalog, trodde man inntil nylig. Det viser seg nå at katalog eksisterer, så forskningen går fremover. Det man også kan dokumentere fra utstillingen er 4 fotografier av bildene hengende på veggene i utstillingsrommet, og "Marmorporten" kan identifiseres på det øverste fotoet av de fire.

Proveniens:

Kunsthandler I. Montaignac, Paris 1917.

Vurdering
NOK 400 000–600 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2022 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Vidar Poulsson: Frits Thaulow (1847-1906) Kristiania-maler i verdensformat, Oslo 1997.
Vidar Poulsson: Frits Thaulow. En internasjonal maler, Oslo 2006, omtalt s. 136 og s. 178, avbildet s. 137.

Frits Thaulow laget en fargeradering også av dette motivet. Poulsson har skrevet til en fargeradering: "Marmorporten":

En sølet vei går innover i bildet langs en lav mur til høyre, en stor portal danner en åpning i muren. Motivet kjennes fra et par varianter i olje og skal stamme fra Bergues (ved Dunkerque) ifølge E. Østvedt. Oppholdet der fant sted i 1902. Poulsson 1997, s. 48.

Vidar Poulsson skriver om dette maleriet:

Under sitt besøk i Bergues i 1902 oppdaget kunstneren en monumental barokkportal fra 1600-tallet, som ledet inn til en bypark. Navnet "Champs-de-Mars" tyder på at det hadde vært et militært ekserserfelt tidligere på 1800-tallet. Byen var opprinnelig basert på et kloster Saint-Winoc, der bygningene stort sett var forsvunnet, men hvor "Marmorposten" var blitt igjen av klosteranlegget.

Thaulow tok dette som utgangspunkt og laget nærværende variant for sin kunsthandler I. Montaignac og en litt større (82x100 cm.), som var å se på Blomqvists auksjon 28/3-2006, nr. 449, som som var malt for Marsmark-Salonen 1903 (nr. 1246) i en serie med flamske motiver. Riktignok er dette såvidt på den franske siden av grensen. Kunstneren har tilføyd murer på hver side, og portalen er egentlig mye større i virkeligheten enn kunstneren har malt den. Det fremgår av postkort fra omkring år 1900.

Dette blir en stemningsrik og melankolsk refleksjon over storhet (romersk triumfbue) og kanskje død (de høye murer og trær kan antyde en kirkegård innenfor).

Maleriet er å se på et fotografi fra Thaulow-utstillingen i Paris i januar 1917 (Se bilag 13), og er nr. 91 i katalogen ved I. Montaignacs salg av sin samling 3-4/12-1917. En beskrivelse i katalogen taler om en "majestetisk melankoli i en dekor av løvverk, som er brent av høsten".

På denne auksjonen ble bildet kjøpt av kunsthandlerfirmaet Winkel & Magnussen i København (notis på eksemplar av fotogravyren i Thaulow-mappen på Charlottenborg, København) og omsatt på ny i en dansk auksjon 1/10-1923, nr. 138.

Thaulow laget en fargeradering av motivet omkring 1903. Poulsson 2006, s. 136.

Se også under Bilag 13, hvor I. Montaignacs salg i desember 1917 av 12 Thaulow-bilder, og spesielt "Marmorporten" er omtalt som med på fotografi fra utstillingen i januar 1917, med i auksjonskatalogen i desember 1917 og som solgt til Winkel & Magnussen den gangen. S. 178.