Auksjon onsdag 14. desember 2022 kl 18:00
Sitter, Inger(1929-2015)
Uten tittel

Serigrafi
Arket: 50x67,5, Motivet: 34x52
Signert nede t.h.: Inger Sitter

Påtegnet nede t.v.: E. A

Inger Sitter, Grafikk - Oeuvrekatalog nr. 70

Vurdering
NOK 4 000–5 000USD 400–500EUR 400–500

Auksjonert onsdag 14. desember 2022 kl 18:00

Usolgt